Mostra Gastronòmica Peralada 2019

Mostra Gastronòmica de Peralada 2019 Mostra Gastronòmica Peralada 2019 – Diumenge 13 d’octubre de 2019 Doncs, aquesta cita de Candi López:“La il·lusió amb què la gent de Peralada fa el menjar s’encomana, es transmet...